Zapisz się do newsletter'a!

Aktualności

OTWARCIE HOTELU 5 CZERWCA 2020

OTWARCIE HOTELU 5 CZERWCA 2020

Działania Hotelu HABENDA w związku z pandemią COVID-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

Informacje ogólne:

 1. Wprowadzane procedury są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania hoteli w Polsce w trakcie epidemii COVID-19 z dn. 28.04.2020.
 2. Procedury są aktualizowane na bieżąco, zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami i wytycznych.

Cel wdrażanych procedur:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników (obsługi) i Gości hotelu.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia Gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie hotelu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia.
 4. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w hotelu.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze.
 3. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osób/Gości zakażenia koronawirusem.
 4. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi.

Podsumowanie najważniejszych procedur:

 1. Pokoje oraz powierzchnie i sprzęty po każdym pobycie Gości są dezynfekowane (klamki, piloty TV, włączniki, telefony itp.).
 2. W trakcie pobytu Gości sprzątanie pokoi jest ograniczone do minimum – wyłącznie na życzenie Gościa, pod jego nieobecność w pokoju, z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych.
 3. W pokojach zostały zlikwidowane suszarki do włosów – zgodnie z wytycznymi GIS.
 4. Śniadania (tylko serwowane – rezygnacja z bufetów) i inne posiłki, zamówione w restauracji a’la carte są dostarczane do pokoi lub serwowane w restauracji z zachowaniem dwumetrowych odstępów między stolikami. Godziny śniadań (7:00-10:00) i godziny otwarcia restauracji (12:00-22:00) pozostają bez zmian.
 5. Pub jest dostępny dla Gości hotelowych z zachowaniem dwumetrowych odstępów między stolikami. Godziny otwarcia pubu bez zmian.
 6. Basen hotelowy jest dostępny na wyłączność tylko dla osób wspólnie zakwaterowanych w pokoju – obowiązuje rezerwacja. Maksymalny czas korzystania z basenu to 60 minut. Strefa basenowa jest dezynfekowana każdorazowo po opuszczeniu jej przez Gości.
 7. Bowling hotelowy jest dostępny na wyłączność tylko dla osób wspólnie zakwaterowanych w pokoju – obowiązuje rezerwacja. Do dyspozycji Gości są dwa skrajne tory, które pozwalają na zachowanie bezpiecznej odległosci 2 metrów. Strefa bowlingowa jest dezynfekowana każdorazowo po opuszczeniu jej przez Gości.
 8. Rowery – wypożyczalnia rowerów jest otwarta. Obowiązuje ustalony cennik. Po każdym użyciu rowery są dezynfekowane.

Zapewnienie bezpieczeństwa w hotelu:

 1. Przy ladzie recepcyjnej może przebywać jedna osoba, ogólnie w recepcji i holu recepcyjnym mogą przebywać cztery osoby.
 2. Na terenie hotelu znajduje się sześć dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla Gości: przy ladzie recepcyjnej, przy wejściu do restauracji, do pubu, na basen i na bowling oraz przy toaletach ogólnodostępnych.
 3. Istnieje możliwość zakupu w recepcji maseczek ochronnych. Cena: 5 zł brutto/szkuka.
 4. W toaletach ogólnodostępnych i na basenie znajduje się  instrukcję mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki. Przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk.
 5. Pracownicy zostali zaopatrzeni w sprzęt i środki do dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy. Pracownicy  przestrzegają wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a Gośćmi (2 metry) w pomieszczeniach do spożywania posiłków. Kierownicy działów, pod nadzorem dyrekcji, codziennie monitorują prace porządkowe w swoim rewiże.  
 6. Proces meldunkowu został uproszony, by ograniczyć do minimum czasu przebywania Gościa przy recepcji.
 7. Maksymalnie w hotelu mogą przebywać 64 osoby (32 pokoje x dwie osoby).
 8. Z użytkowania zostały wyłączone pomieszczenia takie, jak: basen, sauny, jacuzzi, pub, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwiamy jednak korzystanie z ww. przestrzeni w sytuacji wynajęcia ich na wyłączność przez Gości hotelu, wspólnie zakwaterowanych w pokojach.
 9. Istnieje możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego, wynoszącego minimum 2 m odległości między osobami).
 10. Został wprowadzony bezwzględny zakaz przebywania w hotelu osób tam niezakwaterowanych.
 11. Bieżąca dezynfekcja jest przeprowadzana co godzinę – toalety ogólnodpstępne, blat recepcyjny (po każdym Gościu), klamki, poręcze, uchwyty, telefony, klawiatury komputerów, urządzenia w pomieszczeniach socjalnych oraz inne, często dotykane powierzchnie.
 12. Precyzyjnie dozowane są profesjonalne środki myjące.
 13. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które odbywa się jedynie na życzenie Gościa.
 14. Po każdym Gościu przeprowadzane jest rutynowe sprzątanie pokoi i dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (piloty, włączniki) i gruntowne wywietrzenie pomieszczeń.
 15. Pokój jest oddawany do ponownie wynajęcia po zakończeniu dezynfekcji.
 16. Personel sprzątający jest wyposażonyw jednorazowe maseczki, rękawiczki (w razie potrzeby w jednorazowy fartuch z długim rękawem) i przestrzega ich używania.
 17. Pościel i ręczniki są prane w temp. min 60°C z dodatkiem detergentu i dostarczane w reżimie sanitarnym.
 18. Hotelowe suszarki nadmuchowe zostały usunięte z łazienek hotelowych.
 19. Systematycznie są wietrzone wszystkie wspólne pomieszczenia hotelowe w wyznaczonych zakresach czasowych.
 20. Restauracja i pub hotelowy funkcjonują w reżimie sanitarnym (z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu). Istnieje możliwość serwowania posiłków tylko dla Gości hotelu w przestrzeni restauracji pod warunkiem zachowania minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek.
 21. Dezynfekcja odbywa się po każdym użyciu rowerów, udostępnianych Gościom.
 22. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 hotel ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie Gości oraz personelu hotelu, m.in. dostarczanie bagaży do pokoi itp.
 23. Został wyznaczony i przygotowany (m.in. wyposażony w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pokój (nr 114), w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 24. W recepcji znajduje się informacja z potrzebnymi numerami telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 25. Procedury bezpieczeństwa dla Gości, zastosowane w związku z wirusem COVID-19 w hotelu, znajdują się w recepcji oraz na stronie internetowej hotelu.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osób/Gości zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie zostanie wpuszczony na teren hotelu. Zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli Gość mieszka w hotelu – zostanie czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu. Pracownik recepcji powiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosi incydent do dyrekcji hotelu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym osoba poruszała się i przebywała. Zostanie przeprowadzone rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami hotelu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Dyrekcja ustali listę pracowników i Gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w częściach obiektu, w których przebywał klient i zaleci stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Przyjmowanie Gości zostanie wstrzymane. Właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna otrzyma stosowną informację o zdarzeniu. Niezbędne będzie ścisłe zastosowanie wydanych instrukcji i poleceń.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze:

 1. Zadania i procesy, które wymagają ścisłej interakcji zostały zorganizowane w taki sposób, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami i zachować bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (minimum 1,5 m).
 2. Zmiany pracy zostały podzielone w taki sposób, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracowników przebywających w danym momencie na terenie hotelu, stosownie do możliwości.
 3. Ograniczono liczbę pracowników korzystających w tym samym czasie ze wspólnych obszarów, w tym szatni i pomieszczenia socjalnego, by umożliwić zachowanie dystansu społecznego minimum 2 m. Pracownicy hotelu zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej w tym, maski lub przyłbice, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a w razie potrzeby w nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 4. Zalecenia dla pracowników:
  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.
  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków. 
  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).
  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurko.
  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.
 5. Regularnie odbywa się wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.
 6. Ograniczono do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne.  
 7. Ograniczono korzystanie pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:
  • wprowadzono różne godziny przerw,
  • zmniejszono liczbę pracowników korzystających ze wspólnych pomieszczeń w danym czasie, m.in. przez rozłożenie przerw na posiłki.
 8. Do bezpośredniego kontaktu z Gościem nie zostały dopuszczone osoby powyżej 60 roku życia oraz osoby przewlekle chore.
 9. Wprowadzono obowiązek stosowania przez dostawców hotelu środków ochrony osobistej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 10. Wdrożono procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia.
 11. Celem ograniczenia kontaktów międzyludzkich wprowadzono do komunikacji telefony i pocztę elektorniczną (tam gdzie jest to możliwe).

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi:

 1. Personel hotelu zapoznał się z wprowadzonym protokołem związanym z wirusem COVID-19 (przekazano najważniejsze wytyczne i obowiązki w tym zakresie).
 2. Pracownicy i obsługa hotelu zostali poinformowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, ale pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Na bieżąco śledzimy informacje GIS i Ministra Zdrowia, które są dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujące przepisy prawa.
 4. Pracownik, u którego stwierdzono niepokojące objawy, sugerujące zakażenie koronawirusem, zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany  transportem indywidualnym do domu. Wstrzymane będzie przyjmowanie Gości, a odpowiednia informacja trafi do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej z zastosowaniem się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik będzie oczekiwał na transport w wyznaczonym pomieszczeniu (pok. 114), dzięki temu zostanie czasowo odizolowany od innych osób.
 6. Zostanie ustalony obszar, w którym pracownik się poruszał się i przebywał. W dalszej kolejności przeprowadzone będzie rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Obsługa zastosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Kontakt bezpośredni:

W przypadku pomocy czy pytań odnośnie rezerwacji, środków bezpieczeństwa czy innych kwestii, prosimy o kontakt telefoniczny +48 67 28 34 400  lub mailowy hotel-habenda@hotel-habenda.pl.

 

Lista aktualności

Powrót
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij